Kasık Fıtığının (Inguinal Hernia) Düşük Ağırlıklı Hafif Yama İle Tamiri

Kasık Fıtığının (Inguinal Hernia) Düşük Ağırlıklı Hafif Yama İle Tamiri

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Kaya, kasık fıtığı sorunundan bahsederek, onarımında uyguladığı ‘yama tedavisi’ ni açıkladı.

Kasık fıtığı nedir?

Kasık bölgesindeki duvarda oluşan zayıflık ya da bebeklik döneminden kalma bir açıklık nedeniyle karın içindeki organların dışarıya doğru taşmasıdır. Bu durum, kasıkta ve erkeklerde bazen testise doğru şişlik şeklinde kendini gösterir. Karın duvarındaki bu zayıflama, çoğu zaman yaş ile birlikte artmakta böylece inguinal herniler yaşla birlikte daha sık görülmektedir.

Erkeklerde tüm yaşam boyunca %27, bayanlarda ise %3 oranında kasık fıtığı ile karşılaşma riski bulunmaktadır. Çoğu kasık fıtıkları ilk kez 1 yaşın altında veya 55-85 yaşları arasında gelişmektedir. Böylece ortaya çıkış zamanına göre konjenital veya edinsel olarak da sınıflandırılabilir. Kasık fıtıkları sık görülmeleri ve zamanında tedavi edilmedikleri takdirde, yüksek orandaki morbidite ve hatta mortalite ile birliktedir.

Bazı hastalarda hiçbir şikayet ve fizik muayene bulgusu olmaksızın kasık fıtığı bulunabilir. En sık gördüğümüz şikayetler:

  • Kasık bölgesinde ağrı
  • Kasık bölgesinde yanma, şişlik
  • Kasıkta dolgunluk hissi

Tanısı nasıl konur?

Kasık fıtığı tanısı; hastalık öyküsü ve fizik muayene ile konur. Hikayede aralıklı olarak şişen kitle, ağrı gibi yakınmalarla sık sık karşılaşılır. Fizik muayenede belirgin bir fıtığın tanısı kolayca konabilir. Fizik muayene ile tanı konamayan ancak fıtık şüphesi devam eden hastada Ultrasonografi, Mr gibi ileri görüntüleme yöntemlerinden faydalanılabilir.

Kasık Fıtığı Tedavisinde Uygulanan Metotlar

Kasık fıtıklarında tek tedavi şekli cerrahidir. Fıtık içine giren barsak kısımlarının sıkışıp boğulması acil tedavi gerektirir ve hastanın hayatını tehlikeye atar. Bu nedenle, kasık fıtığı tanısı alan hastalara erken dönemde cerrahi öneriyoruz. Genel olarak fıtık tamirlerinde açık ve laparoskopik cerrahi yöntemleri uygulanabilir. Her iki ameliyat tipinde de zayıf olan karın duvarı bölgesine mesh (yama) konulmaktadır.

Medivia hastanesinde kasık fıtığı tamirinde hangi yöntem uygulanıyor?

Biz, Medivia hastanesi genel cerrahi kliniğinde açık ve kapalı ameliyatları uyguluyoruz. Bu ameliyatların tipini belirlemede, hasta tercihleri de etkili olmaktadır. Fıtık tanısı alan hastalarımızla yaptığımız poliklinik toplantımızda hasta için uygun olan cerrahi tipi, hasta beklentileri, fayda-zarar ilişkilerini tartışıp, sonuçta hasta için en uygun ameliyat tipini belirliyoruz. Laparoskopik olarak TAPP ve TEP yöntemlerini kullanırken, açık cerrahide prolen mesh ile onarım tekniğini kullanıyoruz. Bu ameliyatların hepsinden sonra, hastalarımızı aynı gün ya da ameliyat sonrası ilk gün taburcu ediyoruz.

Kliniğimizde, inguinal herni tamirinde standart metotlardan farklı olarak, uygun hastalarda daha konforlu ve komplikasyon riskinin daha az olduğunu düşündüğümüz düşük ağırlıklı hafif prolen yama kullanıyoruz.

Ameliyat Sonrası Başarı Oranlarımız

Uzun dönemdir uyguladığımız cerrahi yöntemler düşünüldüğünde, fıtık ameliyatları sonrası nüks oranlarımız %1’in altındadır. Hasta memnuniyetini önceleyerek,  bu ameliyatları yapmaya devam ediyoruz. Ameliyat öncesi tüm hastalarımızla ayrıntılı bir toplantı yapıp, hasta beklentilerini ortaya koymak başarımızı arttırmaktadır.