KAPSAMLI CHECK-UP (KADIN)

KAPSAMLI CHECK-UP (KADIN)

MUAYENELER
•    Check Up Muayenesi
•    Kadın Doğum Muayenesi
•    Kardiyoloji Muayenesi
•    Göz Muayenesi
•    Diyetisyen Görüşmesi (Vücut Analizi)
•    Diş Muayenesi

GENEL TESTLER
•    Hemogram (20 Parametre)
•    Gaitada Gizli Kan
•    Kan Grubu Tayini
•    CRP
•    Sedimantasyon

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
•    Üre
•    Kreatinin
•    Ürik asit
•    TİT (Tam İdrar Tahlili)

KAN YAĞLARI TESTLERİ
•    Kolesterol
•    HDL Kolesterol
•    LDL Kolesterol
•    Trigliserid

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
•    ALT
•    AST
•    ALP (Alkalen Fosfataz)
•    GGT
•    Total Biluribin

HORMONLAR
•    TSH
•    Hba1c
•    Homa-IR (İnsülin Direnci)

HEPATİT (SARILIK ) TESTLERİ VE SEROLOJİ
•    HbsAg (Elisa) (Hepatit B Taraması)
•    Anti Hbs (Hepatit B Taraması)
•    Anti HCV (Hepatit C Taraması)
•    Anti HIV (Elisa)

TÜMÖR MARKERLERİ
•    CEA
•    Ca 19-9
•    Ca 15-3
•    Ca 125
•    AFP

VİTAMİNLER VE ELEKTROLİTLER
•    Vitamin B12
•    25-OH Vitamin D
•    Demir
•    Demir Bağlama Kapasitesi
•    Ferritin
•    Sodyum
•    Potasyum
•    Kalsiyum
•    Fosfor
•    Magnezyum

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
•    Tüm Batın USG
•    Trioid USG
•    Meme USG
•    Mammografi (40 Yaş Üstü)
•    Akciğer Röntgeni
•    Panoramik Röntgen
•    EKG
•    Ekokardiyografi
•    Eforlu EKG
•    Kemik Dansitometri (40 Yaş Üstü)
•    Smear Testi