VİZYON & MİSYON

VİZYON & MİSYON

Misyon

Bilimsel ve etik ilkelerden ödün vermeden, hasta odaklı, güvenilir, kalite standartları ve yasal gerekliliklere uygun sağlık hizmeti sunmak. 

Vizyon

Nitelikli kadrosuyla, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, kaliteli, etik yaklaşımla ve uygun ekonomik koşullarda toplumun hizmetine sunmak, hasta memnuniyetini ön planda tutarak sağlık sektöründe tercih edilen bir kurum olmak.

Kalite Politikaları

 • Hastanemizde, “Ayaktan, yatarak teşhis ve tedavi sunumu” hizmetlerinde ulusal, uluslararası standartlar ve yasal düzenlemelere uygun olarak en iyi tanı ve tedavi hizmetini; ekonomik koşullarda, kaliteden ödün vermeden, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmek
 • Hastalarımızın, yaşam kalitesini yükselterek hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak
 • Çalışanlarımızın eğitimlerle sürekli gelişimini desteklemek, bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli, özverili sağlık çalışanı olmalarını sağlamak
 • Ulusal, uluslararası standartlar ve yasal düzenlemelere uygun olarak oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, çalışanların da tam katılımını sağlayarak sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Taahhütler

 • Kurumsal yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içeren ve aynı zamanda hedeflerimizin oluşumuna ve gözden geçirilmesine rehber niteliğindeki kalite politikamız oluşturulmuş olup bu politikaya bağlı kalınacağını,
 • Yönetim Sistemimizin ve süreçlerinin oluşturulmasını, uygulama alanının tanımlanmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini,
 • Kuruluşun tüm alanlarında, yönetim sistemi politikasının ve hedeflerinin anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanacağını,
 • Tüm süreçlere yaklaşımda risk temelli düşüncenin de esas alınmasını, amaçlanan sonuçların güvence altına alınmasını,
 • İyileştirme çalışmalarında hastaların ve çalışanların katılımının sağlanmasını,
 • Eğitim, öğrenme, iyileştirme faaliyetlerine ve kuruluşumuzun altyapı faaliyetlerine kaynak sağlanmasını,
 • Kalite yönetim sistemi ve kurumsal amaçlar doğrultusunda uygun personelin istihdam edilmesi, sistemin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin bu konuda yönlendirilmesi ve yöneticilerin liderlik konusunda desteklenmesini,
 • Hasta gereksinim ve beklentilerinin saptanması, hizmet sunumunda beklentinin üzerine çıkılmasını,
 • Kalite Yönetim Sistemi ve bu sistemlerin gerektirdiği yasal ve diğer ilgili tarafların şartlarını uygulayacağını,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğini,
 • Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşumuzun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınmasını,
 • Tüm bu konularda üst yönetime erişilebilir olunmasını taahhüt eder.