KARDİYOLOJİ CHECK-UP

KARDİYOLOJİ CHECK-UP

KARDİYOLOJİ MUAYENESİ

LABORATUVAR TETKİKLERİ
•    Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
•    Kreatinin
•    Ürik Asit
•    ALT
•    AST
•    HDL
•    LDL
•    Trigliserid
•    Hba1c
•    Potasyum
•    TİT
•    Hemogram
•    CRP (Hassas)
•    Ferritin
•    TSH
•    Kalsiyum
•    25-OH Vitamin D

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
•    EKG
•    Eforlu EKG
•    Ekokardiyografi
•    Akciğer Röntgeni