Hemoroid Hastalığı

Hemoroid Hastalığı

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Kaya, hemoroid hastalığında risk faktörleri, evreleri ve tedavide kullanılan cerrahi yöntemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hemoroid, Yunanca kanama anlamına gelen bir kelimedir. Hemoroid hastalığının yaygınlığını tespit etmek zordur. Toplumun en az %50’sinin, hayatlarının bir dönemimde hemoroid hastalığı ile karşılaştıkları tahmin edilmektedir. Toplumda çok sık görülen bu hastalık ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Kaya, hemoroid hastalığında risk faktörleri, evreleri ve tedavide kullanılan cerrahi yöntemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hemoroid etiyolojisinde suçlanan risk faktörleri;

1- Kabızlık

2- İshal

3- Gebelik

4- Uzun süre ayakta kalma

8- Genetik faktörler

9- Kronik öksürük

10- Obezite

11- İnflamatuar barsak hastalıkları

13- Benign prostat hipertrofisi

Hemoroidler kabaca iç ve dış hemoroidler olarak 2'ye ayrılabilir.

Eksternal(Dış) Hemoroid: Anal kanalın 1/3 distal kısmından gelişir. Dentat hattın altında ve anal kanalın çıkışına yakındırlar.

İnternal(İç) Hemoroid: Anal kanalın 2/3 üst kısmından gelişir. Dentat hattın üzerindedirler.

Semptomlar

Anal bölgede şişlik, kanama, kaşıntı, ağrı en sık görülen semptomlardır.

Hemoroid Hastalığının Evrelemesi

1. Derece: Hastanın rektal kanaması var fakat defekasyon sonrası prolabe olmaz.

2. Derece: Hastanın kanaması var, defekasyon sonrası prolabe olup spontan geri döner.

3. Derece: Hastanın kanaması var, defekasyon sonrası prolabe olur ancak elle içeri itilir.

4. Derece: Hastanın kanaması var fakat elle bile içeri itilemez.

Tedavi

Hafif veya erken evre sınırlı olgularda hemoroidler, herhangi bir ilaç kullanmadan basit konservatif önlemlerle tedavi edilebilir. Örneğin, günde 3-4 kez 15 dakikalık sıcak su oturma banyoları ve perianal bölgenin sabunlu su ile temizlenmesi, semptomları azaltabilir. Ancak hemoroidal hastalık yönetiminde asıl önemli olan oluşumunu önlemektir.

• Kabızlığın önlenmesi, defekasyonun ertelenmemesi.

• Lifli gıdaları (özellikle taze meyve ve sebze) içeren bir beslenme rejimi uygulanması.

• Yeterli sıvı alınması.

• Düzenli egzersiz yapılması ve uzun süreli oturmaktan kaçınılması.

• Defekasyon sırasında aşırı basınç veya ıkınmaktan ve tuvalette uzun süre oturmaktan kaçınılması.

Evre 1-2 hemoroidlerde önleyici tedbirler yanında, defekasyonun düzeltilmesi, lokal analjezik ve steroid içeren krem veya suppozituar formundaki ilaçlar diosmin veya kalsiyum dobesilat preperatları uygulanması ile semptomatik hemoroidler kontrol altına alınabilmektedir.

Hemoroid tedavisinde ne zaman cerrahi gereklidir?

Hemoroid dokusunun iyice sarktığı ve parmakla geriye itilebilmesine rağmen kolayca dışarı çıkan durumlarda cerrahi tedavi gerekir.

Ameliyat genel veya epidural/spinal (belden aşağı) anestezi altında yapılır. Anestezi türünün seçimi, kişinin genel sağlık durumu, hastanın ve hekimin istekleri göz önünde tutularak yapılır. Amaç; hastayı en kısa sürede, en az yan etkiyle ve minimum ağrıyla sağlığına kavuşturmaktır. Ameliyat sonrası genellikle hastanede bir gece kalmak gerekir.

Dış hemoroidlerde kan pıhtılaşması (tromboze hemoroid) durumunda ise lokal anestezi altında birkaç dakikalık bir işlem ile pıhtı çıkartılır. Bu küçük müdahale ile şikayet hemen geçer. Bu işlem hastanede kalmayı veya gündelik düzenin bozulmasını gerektirmez.

Klasik Hemoroidektomi Ameliyatı

Hemoroid dokusunun kesilerek çıkartıldığı ameliyattır. Geleneksel olarak bistüri veya makas kullanılarak yapılan bu girişimde, son yıllarda değişik enerji içeren cihazlar (elektrokoter, ligasure, harmonic scalpel vb) da kullanılabilmektedir. Ancak, bütün şekillerde hemoroid dokusu çıkartılırken anüsün dışına doğru olan hassas cilt de ameliyat sahasına dahil olacağı için girişim sonrası bir miktar ağrı kaçınılmaz olacaktır. Klasik hemoroidektomi yapılan kişiler, ameliyat sonrası ağızdan kullanılan tablet şeklinde ağrı kesiciler, sıcak suya oturma banyoları ve pomadlar yardımıyla 7-10 gün içinde işe başlayacak hale gelmektedirler.

Lazer Hemoroidektomi

Son yıllarda popüler olan bir yöntemdir. Lazer cihazındaki gelişmelerle daha fazla uygulanmaya başlanmıştır. Kısaca LHP adını verdiğimiz Lazer Hemoroidoplasti’ de yüksek ısı taşıyan lazer ışınları hemoroid pakesine odaklanır, 2-4 mm derinlik ve 6-8 mm genişliğinde termal doku hasarı oluşur. Ağrı sinirlerinin bittiği alanda çalışıldığı için hasta bu yanmayı hafif bir şekilde hisseder. Hemoroid pakesindeki bu yanma, aynı zamanda o bölgedeki genişleyip varisleşmiş damarları da yaktığından hacmi küçülür. Derin plana ilerleyen bu kontrollü yanık, zayıflamış bu alanda yeni ve sağlıklı bir doku oluşmasını sağlar.

Medivia’ da Tercih Ettiğimiz Ameliyat Yöntemleri

Klinik pratiğimizde, klasik cerrahi yöntemler ve lazer hemoroidoplasti başarı ile uygulanmaktadır.