MİDE - BAĞIRSAK CHECK-UP

MİDE - BAĞIRSAK CHECK-UP

MUAYENELER
•    Check-Up Muayenesi
•    Genel Cerrahi Muayenesi

LABORATUVAR TESTLERİ
•    Hemogram
•    Açlık Kan Şekeri
•    Kolesterol
•    HDL Kolesterol
•    LDL Kolesterol
•    Vitamin B12
•    ALT
•    AST
•    Ferritin
•    Gaita Mikroskopisi

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
•    Tüm Batın USG

ENDOSKOPİ
•    Gastroskopi (Anestezi Altında)
•    Kolonoskopi (Anestezi Altında)