MİNİ CHECK-UP

MİNİ CHECK-UP

MUAYENELER
•    Check- Up Muayenesi
•    Diş Muayenesi

BİYOKİMYA ve HEMATOLOJİ TETKİKLERİ
•    Hemogram (20 Parametre)
•    Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
•    Sedimantasyon
•    TSH

KARACİĞER FONKSİYONLARI
•    ALT
•    AST

BÖBREK FONKİYONLARI
•    Üre
•    Kreatinin
•    TİT (Tam İdrar Tahlili)

BULAŞICI HASTALIKLAR
•    HbsAg (Elisa)
•    Anti Hbs

KOLESTEROL ve LİPİD PANELİ
•    Kolesterol
•    HDL Kolesterol
•    LDL Kolesterol
•    Trigliserid

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
•    Akciğer Röntgeni
•    EKG