Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisinde Mikrocerrahi Yöntem

Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisinde Mikrocerrahi Yöntem

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Op. Dr. Ömer Nadir Koç bel ve boyun fıtıklarının belirtilerini ve tedavi seçeneklerini anlattı.

Bel ve boyun ağrıları toplumda sık görülen yakınmaların başında gelmektedir. Bu şikayetlerin altında yatan nedenlere baktığımızda, karşımıza en sık bel ve boyun fıtıklarının çıktığı görülür. 

Omurga, omurların üst üste dizilmesiyle oluşur. Her iki omur arasında disk denilen ve yastıkçık görevi gören bir yapı mevcuttur. Disklerin etrafı bir kapsülle çevrilidir. Bu kapsülün yırtılarak, disklerden bir ya da birkaçının omurilik kanalı içine doğru yer değiştirmesi (fıtıklaşması veya herniasyon) omurilikte-sinirlerde basıya yol açar.

 

Belirtiler

Bel Fıtığı için:

 • Bel, kalça ve/veya bacaklara yayılan şiddetli ağrı
 • Bacaklarda, ayaklarda uyuşma
 • Hareket kısıtlılığı, yürümekte zorluk

Boyun Fıtığı için:

 • Boyunda, ensede zaman zaman kollara ve kürek kemiklerine doğru yayılan şiddetli ağrı
 • Kollarda, ellerde uyuşma
 • El ve/veya kollarda kuvvetsizlik

 

Tanı

Bel ve boyun fıtıklarının tanısını koyarken; ilk sırada hastanın dikkatle dinlenmesi, şikayetlerinin sorgulanması ve ayrıntılı bir fizik muayene gelir.  Ayrıntılı bir fizik muayene hastaya yanlış bir tedavi uygulanmasının önüne geçer.

Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve ayrıntılı bir muayene sonrasında gerek görülürse yardımcı tanı yöntemlerine başvurulur. Günümüzde en sık kullanılan yardımcı tanı yöntemleri; MR ve EMG'dir.

 

MR (Manyetik Rezonans):

 • Günümüzde bel ve boyun fıtıklarının tanısında en çok kullanılan yöntemdir.
 • Yer değiştirmiş (fıtıklaşmış) olan diskin yerleşimi, seviyesi, sayısı, büyüklüğü ve hangi siniri ve/veya sinirleri basıya uğrattığı ile ilgili bilgiler verir.

EMG (Elektromiyografi):

 • Sinirin içinden geçen elektrik akımı ile ilgili bilgiler verir. Fıtık nedeniyle basıya maruz kalan sinirlerde bu akım bozulabilir ve bunun sonucunda hastada nörolojik hasarlar ortaya çıkar.

 

Tedavi

 • Bel ve boyun fıtığının tedavisinde, cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler uygulanır. 
 • Hastaların pek çoğu cerrahi dışı tedavi yöntemlerinden fayda görür ve şikayetlerinde belirgin azalma olur. Daha az bir grup hastada ise cerrahi tedavi zorunludur. Hastanın şikayetlerinin dikkatle dinlenmesi ve sorgulanması, hastanın ayrıntılı muayenesi ve yardımcı tanı yöntemleri doğru tedavi yöntemini belirlemek için yol göstericidir.
 • Cerrahi tedavi görmesi gereken grupta olup bir nedenle ameliyatını geciktiren hastalarda, geri dönüşü mümkün olmayan sinir hasarları gelişir.
 • Cerrahi tedavinin başarısında zaman önemlidir.

 

Cerrahi Dışı Yöntemler:

 • İstirahat, ilaç tedavisi
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon

 

Cerrahi Yöntemler:

 • Mikrodiskektomi: Günümüzde en etkili ve en sık kullanılan yöntemdir. Mikrodiskektomi tekniği, yüksek başarı oranı ile boyun fıtığı ve bel fıtığı başta olmak üzere çoğu omurga ameliyatlarında kullanılabilir. Yaklaşık 2 cm lik bir cilt kesisinden girilerek mikroskop eşliğinde fıtık çıkartılır. Hastalar sadece 45 dakika süren operasyon sonrası aynı gün ayağa kalkar ve yeniden yürüyebilir. En önemli avantajı, küçük bir bölgede çalışılabilmesi ve çevre dokunun hasar görmemesidir. Bu nedenle hasta daha az ağrı duyar. Ameliyatta kullanılan mikroskop ise dokuların daha büyük, 3 boyutlu ve çok ayrıntılı tanınmasını sağlayarak komplikasyon olasılığını azaltır. Operasyon genel anestezi ile yapılabildiği gibi spinal ve epidural anestezi dediğimiz yöntemlerle de yapılabilir. Ameliyat olan hasta 1 gün hastanede yatırılmakta ve ertesi gün taburcu edilmektedir. Hastalar, 3 haftalık dinlenme sonrası günlük iş ve sosyal yaşantılarına geri dönebilmektedir. Bu dönemde beden gücünü zorlamayacak hareketler ve yürüyüş önerilmektedir.
 • Endoskopik diskektomi: Seçilmiş hastalarda uygulanır. Hastanın mevcut fıtığının, bu yöntemle tedavi etmeye uygun olması gerekmektedir.

 Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.