ANLAŞMALI KURUMLAR

"S.G.K (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) İLE TÜM BRANŞLARDA ANLAŞMAMIZ VARDIR"

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

 •  ACE EUROPEAN SİGORTA
 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • DOĞA SİGORTA
 • DUBAİ SİGORTA
 • ERGO SİGORTA
 • EUREKO SİGORTA
 • FORTİS BANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş
 • GÜNEŞ SİGORTA
 • HALK SİGORTA A.Ş.
 • HDI SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • SOMBO JAPAN SİGORTA A.Ş.
 • TURKLAND SİGORTA A.Ş.
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRKİYE HALK BANKASI VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 • ZÜRİCH SİGORTA A.Ş.


DİĞER KURUMLAR

 • ÖZEL ÇAĞLAR EĞİTİM KURUM
 • DERYA ÖNCÜ EĞİT.
 • AK UMUT KOLEJ
 • YILDIZ HOLDİNG
 • HUZUR GİYİM
 • BÜYÜK ÇAMLICA FİDANLIĞI
 • EG SİNERJİ
 • KANAL A
 • ÜLKER ÇALIŞANLARI
 • UCZ – ŞOK
 • UNIMAR GLOBE LINK
 • AK UMUT KOLEJ
 • ÖZEL ÇAĞLAR EĞİTİM KURUM
 • DERYA ÖNCÜ EĞİT.
 • ÖZEL ASİL OKULLARI
 • YILDIZLARIN EĞİTİMİ
 • ATLI KARINCA
 • AYDİL EĞİT.
 • ÖZEL ASİL OKULLARI
 • YILDIZLARIN EĞİTİMİ
 • ATLI KARINCA
 • AYDİL EĞİT.


TAMAMLAYICI ÖZEL SİGORTALAR

 • Ankara Sigorta (T)
 • Cigna Sağlık (T)
 • Groupama Sigorta A.Ş. ( T )
 • IPA - ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • Katlım Emeklilik ve Hayat A.Ş. (T)
 • Neova Sigorta A.Ş. (T)
 • Ray Sigorta A.Ş. (T)
 • Sombo Sigorta A.Ş. (T)
 • Zürich Sigorta (T)
 • Ana Aisogrta (T)
 • Doga Sigorta A.Ş.  ( T )
 • Ethica Sigorta A.Ş. (T)
 • GENERALİ SİGORTA (T)
 • Magdeburger Sigorta (T)
 • NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. (T)
 • Quick Sigorta (T)
 • Türk Nippon Sigorta A.Ş. ( T )
 • Unıco Sigorta A.Ş. ( T )
 •  Türkiye Sigorta (T)
 • Axa Sigorta A.Ş. (T)
 • Mapfre Sigorta A.Ş. (T)

RESMİ KURUMLAR

 • İSTANBUL TİCARET ODASI
 • MARMARA İLAHİYAT FAK.
 • FSM VAKIF ÜNİV GÜZEL SAN. FAK.
 • ÜSKÜDAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 • TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
 • SGK
 • MARMARA İLAHİYAT FAK.
 • FSM VAKIF ÜNİV GÜZEL SAN. FAK.
 • ÜSKÜDAR MİLLİ EĞİTİM
 • DANIŞTAY BAŞKANLIĞI


DERNEK VE VAKIFLAR

 • ERZİNCANLILAR
 • TARİHİ KURUFASÜLYECİ
 • BOZAT BELDE DERNEĞİ
 • GÖNÜLLÜ ELLER
 • TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
 • ENSAR VAKFI MENSUPLARI
 • FB KART SATIŞ ÜYE İŞYERİ MENSUPLARI
 • FB SPOR KULÜBÜ ÜYELİK KARTI
 • GİRESUN ALUCRA BABAPINAR MAH. DERNEĞİ
 • SALİNAS GLOBAL LOJİSTİK
 • DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ DERNEĞİ
 • KEMAH TAN KÖYÜ
 • GİRESUN ÇAMOLUK DERNEĞİ
 • DİYANET SEN
 • DARÜLACEZE
 • ENERJİ İŞ SENDİKASI
 • BEM-BİR_SEN
 • ÜSKÜDAR MUHTARLAR DERNEĞİ
 • GÜNDE GIDA
 • İBB
 • İGDAŞ
 • BELTUR
 • İSFALT A.Ş.
 • ENERJİ A.Ş.
 • OTOBÜS A.Ş.
 • İHE